Price / Pickup Information

Package Id not configured for this post

Available Languages

Package Id not configured for this post

Search for a tour

Send us a message and one of our representatives will contact you shortly:

ללא קטגוריה

ללא קטגוריה
­

Overview not set

Overview not set

הנחיות בטיחות לפני ביקור בים המלח

ים המלח אינו רק המקום הנמוך עלי אדמות, הוא גם עשיר במינרלים ובמלח המקנים לו סגולות רפואיות אך גם עלולים  להיות מסוכנות. לפני הרחצה בים, אנא קרא את ההוראות הנ”ל למען בריאותך ובטיחותך.

בכניסה למים יש להקפיד לא להכניס את הראש למים. במקרה וטיפות מים נכנסו לעיניים, יש לצאת בזהירות החוצה ולשטוף את העיניים במים מתוקים.
רצוי […]

Overview not set

Overview not set

חצי יום ירושלים כולל חזרה לנתב”ג ,תל אביב או להרצליה (2)

תצפית מהר הצופים, טיול רגלי בעיר העתיקה וחזרה למלון בתל אביב, הרצליה או לנתב"ג. המחיר אינו כולל חזרה לבתי המלון של נתניה

Overview not set