Ab Jerusalem
Abholzeit 15:15
Preis pro Person:
Preis: $125
Ab Tel Aviv
Abholzeit 14:00
Preis pro Person:
Preis: $135
Ab Herzliya
Abholzeit 13:30
Preis pro Person:
Preis: $135