Ab Jerusalem
Abholzeit 08:30
Preis pro Person:
Preis: $125
Ab Tel Aviv
Abholzeit 07:15
Preis pro Person:
Preis: $135
Ab Netanya
Abholzeit 06:30
Preis pro Person:
Preis: $135
Ab Herzliya
Abholzeit 07:00
Preis pro Person:
Preis: $135